Zdarza się, że niewielkie elementy mają ogromne znaczenie. Przykładem jest tabliczka znamionowa.

Czym jest tabliczka znamionowa?

Tabliczka znamionowa to identyfikacyjna plakietka, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące maszyny, urządzenia, pojazdu lub innego produktu technicznego. Wyróżnia się trwałością oraz odpornością na działanie różnych czynników atmosferycznych i mechanicznych.

Tabliczki znamionowe są wymagane przez prawo oraz normy techniczne, a do tego stanowią istotne narzędzie dla użytkowników i serwisantów – pozwalają im prawidłowo obsługiwać urządzenie, a także dokonywać napraw. W przypadku produktów przemysłowych, takich jak maszyny czy pojazdy, tabliczki znamionowe pełnią funkcję identyfikacyjną oraz informacyjną.

Jakie dane powinna zawierać?

Zgromadzenie odpowiednich danych na tabliczce znamionowej ma kluczowe znaczenie. Choć ich ilość i forma może się różnić w zależności od rodzaju produktu czy branży, istnieje kilka podstawowych elementów, które powinny się na niej znaleźć.

Są to:

  • nazwa producenta – wskazuje firmę odpowiedzialną za wytworzenie i odpowiedzialność za jakość produktu,
  • model i numer seryjny – umieszczanie tych informacji pozwala na jednoznaczną identyfikację konkretnego egzemplarza produktu, co ułatwia serwisowanie oraz zakup ewentualnych części zamiennych,
  • parametry techniczne – zawierają dane na temat mocy, napięcia, prądu czy ciśnienia pracy, a także dopuszczalne wartości dla użytkowania – obejmują również, wedle potrzeb, informacje o przeznaczeniu lub funkcji produktu,
  • normy bezpieczeństwa – informują o przepisach i standardach, które muszą być spełnione w ramach użytkowania produktu,
  • data produkcji i gwarancji – wskazuje termin przydatności produktu do użytku oraz ewentualny okres gwarancji.